bg
Начало
Визия
продукти
Партньори
За партньори
Регионална структура
Новини
Портфолио
контакт
 

Във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 60 от 07.08.2012 г.), с Решение № 732 – ОЗ от 03.10.2013г. на Комисията за финансов надзор, на ЗАД „Здравноосигурителен институт” АД е издаден лиценз за осъществяване на застраховане (доброволно здравно осигуряване по смисъла на чл. 83, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване) по следните видове застраховки:

1. Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания): фиксирани парични суми; обезщетения; комбинация от горните две; и
2. Заболяване: фиксирани парични суми; обезщетения; комбинация от горните две.


НачалоВизияпродуктиПартньориЗа партньориРегионална структураНовиниконтактчесто задавани въпросиПолитика за защита наличните данни