bg
Начало
Визия
продукти
Партньори
За партньори
Регионална структура
Новини
Портфолио
контакт
 

често задавани въпроси

1. Какво получавам, сключвайки договор за застраховка „Заболяване” в ЗАД„ЗОИ” АД?
Вие получавате правото да ползвате здравни услуги и стоки в обем и обхват в зависимост от избраната клауза в рамките на пакета. ЗАД „ЗОИ” АД заплаща ползваните от Вас услуги и Ви възстановява сумите за закупените от Вас медикаменти и консумативи (предписани от лекар).

2. Как да ползвам здравни услуги, за които имам сключена застраховка със ЗАД „ЗОИ” АД?
Застрахованото лице се легитимира в лечебните заведения с индивидуална здравна карта, която съдържа личен номер и телефони за съдействие. Усвояването на услугите от застрахованите лица се извършва без заплащане, срещу представяне на здравна карта.

3. Възможно ли е да ползвам услуги на лечебни заведения извън тези, с които ЗАД„ЗОИ”АД има договорни отношения?
Да, възможно е. В този случай лицето заплаща ползваните на здравните услуги и след това подава уведомление претенция за възстановяване на разходите.

4. Когато ползвам здравни услуги по застраховка „Заболяване”, необходимо ли е направление от личния лекар?
Застрахованите лица получават при нужда директно медицинска помощ от специалисти от съответните профили на медицината, без да е необходимо да бъдат насочвани от техния общопрактикуващ лекар и без да заплащат дължимите потребителски такси.


НачалоВизияпродуктиПартньориЗа партньориРегионална структураНовиниконтактчесто задавани въпросиПолитика за защита наличните данни